قیمت کرون سوئد مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
494
بیشترین: 
494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد مورخ 27 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 مهر 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 11:00","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397