کمترین: 
3289
بیشترین: 
3303
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 27 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 مهر 1396 , 3289 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 11:00","price":3290},{"date":"1396/07/27 11:10","price":3296},{"date":"1396/07/27 11:20","price":3303},{"date":"1396/07/27 11:30","price":3299},{"date":"1396/07/27 11:40","price":3298},{"date":"1396/07/27 11:50","price":3296},{"date":"1396/07/27 12:10","price":3294},{"date":"1396/07/27 12:50","price":3289}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398