قیمت دلار استرالیا مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
3252
بیشترین: 
3261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا مورخ 27 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 مهر 1396 , 3252 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 10:10","price":3259},{"date":"1396/07/27 11:00","price":3261},{"date":"1396/07/27 11:50","price":3258},{"date":"1396/07/27 12:00","price":3256},{"date":"1396/07/27 12:20","price":3255},{"date":"1396/07/27 12:50","price":3256},{"date":"1396/07/27 13:20","price":3253},{"date":"1396/07/27 13:30","price":3252}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397