قیمت دلار مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
4011
بیشترین: 
4022
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار مورخ 27 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 27 مهر 1396 , 4017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 10:10","price":4022},{"date":"1396/07/27 11:00","price":4019},{"date":"1396/07/27 11:20","price":4018},{"date":"1396/07/27 11:30","price":4012},{"date":"1396/07/27 11:40","price":4011},{"date":"1396/07/27 12:00","price":4013},{"date":"1396/07/27 12:40","price":4014},{"date":"1396/07/27 12:50","price":4019},{"date":"1396/07/27 13:00","price":4017},{"date":"1396/07/27 15:30","price":4016},{"date":"1396/07/27 15:40","price":4017}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397