کمترین: 
712.4
بیشترین: 
712.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان مورخ 27 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 27 مهر 1396 , 712.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":712.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398