قیمت روبل روسیه مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
59.8
بیشترین: 
59.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه مورخ 27 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 مهر 1396 , 59.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":59.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397