کمترین: 
811.6
بیشترین: 
811.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی مورخ 27 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 مهر 1396 , 811.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":811.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 فروردین 1398