قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
439.7
بیشترین: 
439.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 27 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 27 مهر 1396 , 439.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":439.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397