قیمت دلار سنگاپور مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
2524.2
بیشترین: 
2524.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور مورخ 27 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 مهر 1396 , 2524.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":2524.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397