کمترین: 
9092.6
بیشترین: 
9092.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 27 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 مهر 1396 , 9092.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":9092.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398