قیمت کرون دانمارک مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
543.8
بیشترین: 
543.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 27 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 27 مهر 1396 , 543.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":543.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397