کمترین: 
421.4
بیشترین: 
421.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 27 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 مهر 1396 , 421.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":421.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398