کمترین: 
50.4
بیشترین: 
50.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 27 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 27 مهر 1396 , 50.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":50.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398