قیمت فرانک سوئیس مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
3498.6
بیشترین: 
3498.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 27 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 مهر 1396 , 3498.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":3498.6}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397