قیمت دلار کانادا مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
2750.9
بیشترین: 
2750.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا مورخ 27 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 مهر 1396 , 2750.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":2750.9}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397