قیمت ین ژاپن مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
3036.7
بیشترین: 
3036.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن مورخ 27 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 27 مهر 1396 , 3036.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":3036.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397