قیمت یوان چین مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
517.2
بیشترین: 
517.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 27 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 مهر 1396 , 517.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":517.2}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397