قیمت لیر ترکیه مورخ 27 مهر 1396

کمترین: 
933.3
بیشترین: 
933.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 27 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 مهر 1396 , 933.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":933.3}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397