کمترین: 
933.9
بیشترین: 
933.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 27 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 مهر 1396 , 933.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":933.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398