کمترین: 
4048
بیشترین: 
4048
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو مورخ 27 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 مهر 1396 , 4048 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":4048}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398