کمترین: 
3429.9
بیشترین: 
3429.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 27 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 27 مهر 1396 , 3429.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 09:10","price":3429.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399