کمترین: 
620500
بیشترین: 
620500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز پایین امروز 27 مهر 1396
قیمت نیم سکه تاریخ پاییندر تاریخ 27 مهر 1396 , 620500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 02:42","price":620500}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398