پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
532300
بیشترین: 
534800
قیمت آبشده بنکداری امروز 27 مهر 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 27 مهر 1396 , 533500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:05","price":533800},{"date":"1396/07/27 00:10","price":533700},{"date":"1396/07/27 00:15","price":533800},{"date":"1396/07/27 00:20","price":533700},{"date":"1396/07/27 00:25","price":533800},{"date":"1396/07/27 00:30","price":533900},{"date":"1396/07/27 11:10","price":533500},{"date":"1396/07/27 11:15","price":533400},{"date":"1396/07/27 11:20","price":533600},{"date":"1396/07/27 11:25","price":534000},{"date":"1396/07/27 11:30","price":534300},{"date":"1396/07/27 11:40","price":534500},{"date":"1396/07/27 11:50","price":534600},{"date":"1396/07/27 12:00","price":534200},{"date":"1396/07/27 12:05","price":534300},{"date":"1396/07/27 12:15","price":534200},{"date":"1396/07/27 12:35","price":534300},{"date":"1396/07/27 12:40","price":534400},{"date":"1396/07/27 12:45","price":534200},{"date":"1396/07/27 13:00","price":534300},{"date":"1396/07/27 13:05","price":534400},{"date":"1396/07/27 13:10","price":534300},{"date":"1396/07/27 13:20","price":534100},{"date":"1396/07/27 13:25","price":534300},{"date":"1396/07/27 13:30","price":534400},{"date":"1396/07/27 14:00","price":534600},{"date":"1396/07/27 14:05","price":534800},{"date":"1396/07/27 14:15","price":534700},{"date":"1396/07/27 14:25","price":534800},{"date":"1396/07/27 14:35","price":534700},{"date":"1396/07/27 14:40","price":534600},{"date":"1396/07/27 14:45","price":534800},{"date":"1396/07/27 14:50","price":534600},{"date":"1396/07/27 14:55","price":534400},{"date":"1396/07/27 15:00","price":534500},{"date":"1396/07/27 15:10","price":534400},{"date":"1396/07/27 15:15","price":534500},{"date":"1396/07/27 15:20","price":534400},{"date":"1396/07/27 15:30","price":534200},{"date":"1396/07/27 15:35","price":534300},{"date":"1396/07/27 15:40","price":534200},{"date":"1396/07/27 15:50","price":534100},{"date":"1396/07/27 15:55","price":534500},{"date":"1396/07/27 16:05","price":534200},{"date":"1396/07/27 16:10","price":534000},{"date":"1396/07/27 16:15","price":533800},{"date":"1396/07/27 16:20","price":533500},{"date":"1396/07/27 16:25","price":533600},{"date":"1396/07/27 16:30","price":533500},{"date":"1396/07/27 16:40","price":533600},{"date":"1396/07/27 16:45","price":533700},{"date":"1396/07/27 16:50","price":533600},{"date":"1396/07/27 16:55","price":533400},{"date":"1396/07/27 17:00","price":533700},{"date":"1396/07/27 17:15","price":534000},{"date":"1396/07/27 17:20","price":534200},{"date":"1396/07/27 17:25","price":534100},{"date":"1396/07/27 17:35","price":534000},{"date":"1396/07/27 17:40","price":533900},{"date":"1396/07/27 17:45","price":533800},{"date":"1396/07/27 17:55","price":533900},{"date":"1396/07/27 18:00","price":533700},{"date":"1396/07/27 18:10","price":533800},{"date":"1396/07/27 18:15","price":533900},{"date":"1396/07/27 18:20","price":534200},{"date":"1396/07/27 18:25","price":534100},{"date":"1396/07/27 18:40","price":534200},{"date":"1396/07/27 18:50","price":534300},{"date":"1396/07/27 19:00","price":534400},{"date":"1396/07/27 19:05","price":534200},{"date":"1396/07/27 19:25","price":534100},{"date":"1396/07/27 19:30","price":534000},{"date":"1396/07/27 19:40","price":534100},{"date":"1396/07/27 19:45","price":533900},{"date":"1396/07/27 19:50","price":534000},{"date":"1396/07/27 19:55","price":533800},{"date":"1396/07/27 20:00","price":533500},{"date":"1396/07/27 20:05","price":533400},{"date":"1396/07/27 20:10","price":533500},{"date":"1396/07/27 20:15","price":533700},{"date":"1396/07/27 20:35","price":533800},{"date":"1396/07/27 20:40","price":533500},{"date":"1396/07/27 20:45","price":533700},{"date":"1396/07/27 20:55","price":533400},{"date":"1396/07/27 21:00","price":533700},{"date":"1396/07/27 21:10","price":533800},{"date":"1396/07/27 21:15","price":533700},{"date":"1396/07/27 21:20","price":533500},{"date":"1396/07/27 21:25","price":533700},{"date":"1396/07/27 21:35","price":533600},{"date":"1396/07/27 21:45","price":533700},{"date":"1396/07/27 21:50","price":533600},{"date":"1396/07/27 21:55","price":533500},{"date":"1396/07/27 22:00","price":533400},{"date":"1396/07/27 22:05","price":533200},{"date":"1396/07/27 22:10","price":533300},{"date":"1396/07/27 22:15","price":533200},{"date":"1396/07/27 22:20","price":533000},{"date":"1396/07/27 22:25","price":533200},{"date":"1396/07/27 22:30","price":533000},{"date":"1396/07/27 22:35","price":532700},{"date":"1396/07/27 22:40","price":532400},{"date":"1396/07/27 22:45","price":532300},{"date":"1396/07/27 22:50","price":532400},{"date":"1396/07/27 22:55","price":532500},{"date":"1396/07/27 23:00","price":532600},{"date":"1396/07/27 23:05","price":532500},{"date":"1396/07/27 23:10","price":532600},{"date":"1396/07/27 23:15","price":532700},{"date":"1396/07/27 23:20","price":532400},{"date":"1396/07/27 23:25","price":532300},{"date":"1396/07/27 23:30","price":532900},{"date":"1396/07/27 23:35","price":533000},{"date":"1396/07/27 23:40","price":533200},{"date":"1396/07/27 23:45","price":533300},{"date":"1396/07/27 23:50","price":533500}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398