پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
544300
بیشترین: 
546800
قیمت آبشده شنبه ای امروز 27 مهر 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 27 مهر 1396 , 545500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:05","price":545800},{"date":"1396/07/27 00:10","price":545700},{"date":"1396/07/27 00:15","price":545800},{"date":"1396/07/27 00:20","price":545700},{"date":"1396/07/27 00:25","price":545800},{"date":"1396/07/27 00:30","price":545900},{"date":"1396/07/27 11:10","price":545500},{"date":"1396/07/27 11:25","price":546000},{"date":"1396/07/27 11:30","price":546300},{"date":"1396/07/27 11:40","price":546500},{"date":"1396/07/27 11:55","price":546600},{"date":"1396/07/27 12:00","price":546200},{"date":"1396/07/27 12:05","price":546300},{"date":"1396/07/27 12:15","price":546200},{"date":"1396/07/27 12:35","price":546300},{"date":"1396/07/27 12:40","price":546400},{"date":"1396/07/27 12:45","price":546200},{"date":"1396/07/27 13:00","price":546300},{"date":"1396/07/27 13:05","price":546400},{"date":"1396/07/27 13:10","price":546300},{"date":"1396/07/27 13:20","price":546100},{"date":"1396/07/27 13:25","price":546300},{"date":"1396/07/27 13:30","price":546400},{"date":"1396/07/27 13:50","price":546500},{"date":"1396/07/27 14:00","price":546600},{"date":"1396/07/27 14:05","price":546700},{"date":"1396/07/27 14:25","price":546800},{"date":"1396/07/27 14:35","price":546700},{"date":"1396/07/27 14:40","price":546600},{"date":"1396/07/27 14:45","price":546800},{"date":"1396/07/27 14:50","price":546600},{"date":"1396/07/27 14:55","price":546400},{"date":"1396/07/27 15:00","price":546500},{"date":"1396/07/27 15:10","price":546400},{"date":"1396/07/27 15:15","price":546500},{"date":"1396/07/27 15:20","price":546400},{"date":"1396/07/27 15:30","price":546200},{"date":"1396/07/27 15:35","price":546300},{"date":"1396/07/27 15:40","price":546200},{"date":"1396/07/27 15:50","price":546100},{"date":"1396/07/27 15:55","price":546500},{"date":"1396/07/27 16:05","price":546200},{"date":"1396/07/27 16:10","price":546000},{"date":"1396/07/27 16:15","price":545800},{"date":"1396/07/27 16:20","price":545500},{"date":"1396/07/27 16:25","price":545600},{"date":"1396/07/27 16:30","price":545500},{"date":"1396/07/27 16:40","price":545600},{"date":"1396/07/27 16:45","price":545700},{"date":"1396/07/27 16:50","price":545600},{"date":"1396/07/27 16:55","price":545400},{"date":"1396/07/27 17:00","price":545700},{"date":"1396/07/27 17:15","price":546000},{"date":"1396/07/27 17:20","price":546200},{"date":"1396/07/27 17:25","price":546100},{"date":"1396/07/27 17:35","price":546000},{"date":"1396/07/27 17:40","price":545700},{"date":"1396/07/27 17:45","price":545800},{"date":"1396/07/27 17:55","price":545900},{"date":"1396/07/27 18:00","price":545700},{"date":"1396/07/27 18:10","price":545800},{"date":"1396/07/27 18:15","price":545900},{"date":"1396/07/27 18:20","price":546200},{"date":"1396/07/27 18:25","price":546100},{"date":"1396/07/27 18:40","price":546200},{"date":"1396/07/27 18:50","price":546300},{"date":"1396/07/27 19:00","price":546400},{"date":"1396/07/27 19:05","price":546200},{"date":"1396/07/27 19:15","price":546100},{"date":"1396/07/27 19:20","price":546200},{"date":"1396/07/27 19:25","price":546100},{"date":"1396/07/27 19:30","price":546000},{"date":"1396/07/27 19:40","price":546100},{"date":"1396/07/27 19:45","price":545900},{"date":"1396/07/27 19:50","price":546000},{"date":"1396/07/27 19:55","price":545800},{"date":"1396/07/27 20:00","price":545500},{"date":"1396/07/27 20:05","price":545400},{"date":"1396/07/27 20:10","price":545500},{"date":"1396/07/27 20:15","price":545700},{"date":"1396/07/27 20:35","price":545800},{"date":"1396/07/27 20:40","price":545500},{"date":"1396/07/27 20:45","price":545700},{"date":"1396/07/27 20:55","price":545400},{"date":"1396/07/27 21:00","price":545700},{"date":"1396/07/27 21:10","price":545800},{"date":"1396/07/27 21:15","price":545700},{"date":"1396/07/27 21:20","price":545500},{"date":"1396/07/27 21:25","price":545700},{"date":"1396/07/27 21:35","price":545600},{"date":"1396/07/27 21:45","price":545700},{"date":"1396/07/27 21:50","price":545600},{"date":"1396/07/27 21:55","price":545500},{"date":"1396/07/27 22:00","price":545400},{"date":"1396/07/27 22:05","price":545200},{"date":"1396/07/27 22:10","price":545300},{"date":"1396/07/27 22:15","price":545200},{"date":"1396/07/27 22:20","price":545100},{"date":"1396/07/27 22:25","price":545000},{"date":"1396/07/27 22:35","price":544700},{"date":"1396/07/27 22:40","price":544400},{"date":"1396/07/27 22:45","price":544300},{"date":"1396/07/27 22:50","price":544400},{"date":"1396/07/27 22:55","price":544500},{"date":"1396/07/27 23:00","price":544600},{"date":"1396/07/27 23:05","price":544500},{"date":"1396/07/27 23:10","price":544600},{"date":"1396/07/27 23:15","price":544700},{"date":"1396/07/27 23:20","price":544400},{"date":"1396/07/27 23:25","price":544300},{"date":"1396/07/27 23:30","price":545000},{"date":"1396/07/27 23:40","price":545200},{"date":"1396/07/27 23:45","price":545300},{"date":"1396/07/27 23:50","price":545500}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398