پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1277.5
بیشترین: 
540140
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 27 مهر 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 27 مهر 1396 , 1290.70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:05","price":540140.00},{"date":"1396/07/27 00:10","price":1281.30},{"date":"1396/07/27 00:15","price":1281.10},{"date":"1396/07/27 00:20","price":1281.40},{"date":"1396/07/27 00:35","price":1281.50},{"date":"1396/07/27 02:40","price":1280.80},{"date":"1396/07/27 02:45","price":1281.00},{"date":"1396/07/27 02:50","price":1280.90},{"date":"1396/07/27 02:55","price":1281.20},{"date":"1396/07/27 03:00","price":1281.00},{"date":"1396/07/27 03:10","price":1281.10},{"date":"1396/07/27 03:15","price":1281.00},{"date":"1396/07/27 03:20","price":1280.60},{"date":"1396/07/27 03:25","price":1280.70},{"date":"1396/07/27 03:30","price":1280.90},{"date":"1396/07/27 03:35","price":1281.40},{"date":"1396/07/27 03:40","price":1281.20},{"date":"1396/07/27 03:50","price":1282.00},{"date":"1396/07/27 03:55","price":1281.60},{"date":"1396/07/27 04:05","price":1282.00},{"date":"1396/07/27 04:10","price":1281.60},{"date":"1396/07/27 04:20","price":1281.80},{"date":"1396/07/27 04:25","price":1281.40},{"date":"1396/07/27 04:35","price":1282.00},{"date":"1396/07/27 04:40","price":1282.10},{"date":"1396/07/27 04:45","price":1282.30},{"date":"1396/07/27 04:55","price":1281.10},{"date":"1396/07/27 05:05","price":1280.60},{"date":"1396/07/27 05:10","price":1280.10},{"date":"1396/07/27 05:15","price":1279.90},{"date":"1396/07/27 05:25","price":1279.80},{"date":"1396/07/27 05:30","price":1278.90},{"date":"1396/07/27 05:35","price":1278.60},{"date":"1396/07/27 05:40","price":1278.40},{"date":"1396/07/27 05:45","price":1278.20},{"date":"1396/07/27 05:55","price":1278.40},{"date":"1396/07/27 06:00","price":1278.00},{"date":"1396/07/27 06:05","price":1277.60},{"date":"1396/07/27 06:10","price":1278.00},{"date":"1396/07/27 06:15","price":1278.40},{"date":"1396/07/27 06:20","price":1278.90},{"date":"1396/07/27 06:25","price":1278.30},{"date":"1396/07/27 06:30","price":1277.90},{"date":"1396/07/27 06:40","price":1278.20},{"date":"1396/07/27 06:50","price":1278.40},{"date":"1396/07/27 06:55","price":1278.60},{"date":"1396/07/27 07:00","price":1278.80},{"date":"1396/07/27 07:05","price":1278.50},{"date":"1396/07/27 07:10","price":1278.40},{"date":"1396/07/27 07:15","price":1278.50},{"date":"1396/07/27 07:20","price":1278.80},{"date":"1396/07/27 07:30","price":1279.00},{"date":"1396/07/27 07:35","price":1279.30},{"date":"1396/07/27 07:40","price":1279.20},{"date":"1396/07/27 07:45","price":1279.40},{"date":"1396/07/27 08:00","price":1279.00},{"date":"1396/07/27 08:05","price":1278.60},{"date":"1396/07/27 08:15","price":1278.80},{"date":"1396/07/27 08:20","price":1278.90},{"date":"1396/07/27 08:25","price":1278.30},{"date":"1396/07/27 08:30","price":1278.20},{"date":"1396/07/27 08:40","price":1278.30},{"date":"1396/07/27 08:45","price":1278.10},{"date":"1396/07/27 08:50","price":1277.90},{"date":"1396/07/27 09:00","price":1277.50},{"date":"1396/07/27 09:20","price":1277.70},{"date":"1396/07/27 09:25","price":1278.10},{"date":"1396/07/27 09:30","price":1278.20},{"date":"1396/07/27 09:35","price":1278.70},{"date":"1396/07/27 09:40","price":1278.30},{"date":"1396/07/27 09:45","price":1279.40},{"date":"1396/07/27 09:55","price":1278.90},{"date":"1396/07/27 10:00","price":1278.80},{"date":"1396/07/27 10:05","price":1279.30},{"date":"1396/07/27 10:10","price":1279.50},{"date":"1396/07/27 10:15","price":1280.10},{"date":"1396/07/27 10:20","price":1280.50},{"date":"1396/07/27 10:25","price":1280.90},{"date":"1396/07/27 10:30","price":1281.10},{"date":"1396/07/27 10:35","price":1280.80},{"date":"1396/07/27 10:40","price":1280.50},{"date":"1396/07/27 10:45","price":1281.00},{"date":"1396/07/27 10:55","price":1281.60},{"date":"1396/07/27 11:00","price":1282.00},{"date":"1396/07/27 11:05","price":1282.20},{"date":"1396/07/27 11:10","price":1282.90},{"date":"1396/07/27 11:15","price":1283.40},{"date":"1396/07/27 11:20","price":1284.20},{"date":"1396/07/27 11:25","price":1285.00},{"date":"1396/07/27 11:30","price":1285.80},{"date":"1396/07/27 11:35","price":1285.60},{"date":"1396/07/27 11:40","price":1285.70},{"date":"1396/07/27 11:45","price":1284.40},{"date":"1396/07/27 11:50","price":1285.30},{"date":"1396/07/27 11:55","price":1285.20},{"date":"1396/07/27 12:00","price":1284.30},{"date":"1396/07/27 12:05","price":1284.60},{"date":"1396/07/27 12:15","price":1284.50},{"date":"1396/07/27 12:20","price":1284.00},{"date":"1396/07/27 12:25","price":1283.60},{"date":"1396/07/27 12:30","price":1284.50},{"date":"1396/07/27 12:35","price":1284.40},{"date":"1396/07/27 12:40","price":1284.30},{"date":"1396/07/27 12:50","price":1284.20},{"date":"1396/07/27 13:05","price":1284.50},{"date":"1396/07/27 13:10","price":1284.00},{"date":"1396/07/27 13:15","price":1284.30},{"date":"1396/07/27 13:25","price":1285.20},{"date":"1396/07/27 13:30","price":1285.40},{"date":"1396/07/27 13:35","price":1285.10},{"date":"1396/07/27 13:40","price":1285.20},{"date":"1396/07/27 13:45","price":1286.30},{"date":"1396/07/27 13:50","price":1285.90},{"date":"1396/07/27 13:55","price":1287.80},{"date":"1396/07/27 14:00","price":1286.50},{"date":"1396/07/27 14:05","price":1287.00},{"date":"1396/07/27 14:15","price":1286.90},{"date":"1396/07/27 14:25","price":1287.40},{"date":"1396/07/27 14:30","price":1286.70},{"date":"1396/07/27 14:35","price":1286.80},{"date":"1396/07/27 14:45","price":1287.10},{"date":"1396/07/27 14:55","price":1286.60},{"date":"1396/07/27 15:00","price":1286.30},{"date":"1396/07/27 15:05","price":1286.50},{"date":"1396/07/27 15:10","price":1286.80},{"date":"1396/07/27 15:15","price":1287.10},{"date":"1396/07/27 15:20","price":1287.50},{"date":"1396/07/27 15:25","price":1287.70},{"date":"1396/07/27 15:30","price":1287.10},{"date":"1396/07/27 15:35","price":1286.90},{"date":"1396/07/27 15:40","price":1286.10},{"date":"1396/07/27 15:45","price":1286.00},{"date":"1396/07/27 15:55","price":1289.40},{"date":"1396/07/27 16:00","price":1289.10},{"date":"1396/07/27 16:05","price":1287.50},{"date":"1396/07/27 16:10","price":1287.20},{"date":"1396/07/27 16:15","price":1286.50},{"date":"1396/07/27 16:20","price":1285.20},{"date":"1396/07/27 16:25","price":1286.00},{"date":"1396/07/27 16:30","price":1285.90},{"date":"1396/07/27 16:35","price":1286.10},{"date":"1396/07/27 16:40","price":1285.90},{"date":"1396/07/27 16:45","price":1285.70},{"date":"1396/07/27 16:55","price":1285.80},{"date":"1396/07/27 17:00","price":1286.60},{"date":"1396/07/27 17:05","price":1287.50},{"date":"1396/07/27 17:10","price":1287.70},{"date":"1396/07/27 17:15","price":1287.80},{"date":"1396/07/27 17:20","price":1288.50},{"date":"1396/07/27 17:25","price":1288.00},{"date":"1396/07/27 17:35","price":1287.60},{"date":"1396/07/27 17:40","price":1287.20},{"date":"1396/07/27 17:45","price":1287.00},{"date":"1396/07/27 17:50","price":1287.10},{"date":"1396/07/27 18:00","price":1286.50},{"date":"1396/07/27 18:05","price":1287.00},{"date":"1396/07/27 18:10","price":1287.30},{"date":"1396/07/27 18:15","price":1287.80},{"date":"1396/07/27 18:20","price":1288.90},{"date":"1396/07/27 18:25","price":1288.70},{"date":"1396/07/27 18:30","price":1288.50},{"date":"1396/07/27 18:35","price":1288.60},{"date":"1396/07/27 18:45","price":1289.00},{"date":"1396/07/27 18:50","price":1289.80},{"date":"1396/07/27 18:55","price":1289.70},{"date":"1396/07/27 19:00","price":1289.80},{"date":"1396/07/27 19:05","price":1290.00},{"date":"1396/07/27 19:15","price":1288.90},{"date":"1396/07/27 19:20","price":1288.80},{"date":"1396/07/27 19:35","price":1288.70},{"date":"1396/07/27 19:40","price":1288.60},{"date":"1396/07/27 19:45","price":1288.30},{"date":"1396/07/27 19:55","price":1288.50},{"date":"1396/07/27 20:00","price":1287.90},{"date":"1396/07/27 20:05","price":1287.30},{"date":"1396/07/27 20:10","price":1287.60},{"date":"1396/07/27 20:15","price":1288.10},{"date":"1396/07/27 20:25","price":1288.00},{"date":"1396/07/27 20:30","price":1288.30},{"date":"1396/07/27 20:35","price":1287.80},{"date":"1396/07/27 20:45","price":1288.00},{"date":"1396/07/27 20:55","price":1288.20},{"date":"1396/07/27 21:00","price":1288.50},{"date":"1396/07/27 21:05","price":1289.00},{"date":"1396/07/27 21:15","price":1288.70},{"date":"1396/07/27 21:20","price":1288.40},{"date":"1396/07/27 21:25","price":1288.20},{"date":"1396/07/27 21:30","price":1288.60},{"date":"1396/07/27 21:35","price":1288.40},{"date":"1396/07/27 21:40","price":1288.50},{"date":"1396/07/27 21:45","price":1288.60},{"date":"1396/07/27 21:50","price":1288.00},{"date":"1396/07/27 21:55","price":1287.70},{"date":"1396/07/27 22:00","price":1287.20},{"date":"1396/07/27 22:05","price":1286.90},{"date":"1396/07/27 22:10","price":1287.20},{"date":"1396/07/27 22:15","price":1286.60},{"date":"1396/07/27 22:20","price":1286.80},{"date":"1396/07/27 22:25","price":1287.10},{"date":"1396/07/27 22:35","price":1286.40},{"date":"1396/07/27 22:40","price":1286.50},{"date":"1396/07/27 22:45","price":1286.40},{"date":"1396/07/27 22:55","price":1286.70},{"date":"1396/07/27 23:10","price":1286.60},{"date":"1396/07/27 23:15","price":1287.00},{"date":"1396/07/27 23:20","price":1286.80},{"date":"1396/07/27 23:25","price":1286.60},{"date":"1396/07/27 23:30","price":1289.00},{"date":"1396/07/27 23:35","price":1288.70},{"date":"1396/07/27 23:40","price":1289.40},{"date":"1396/07/27 23:45","price":1289.60},{"date":"1396/07/27 23:50","price":1290.20},{"date":"1396/07/27 23:55","price":1290.70}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398