پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.6277
بیشترین: 
1.6568
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 27 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 27 مهر 1396 , 1.6411 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:00","price":1.6548},{"date":"1396/07/27 00:32","price":1.6507},{"date":"1396/07/27 01:00","price":1.6509},{"date":"1396/07/27 03:00","price":1.6517},{"date":"1396/07/27 03:32","price":1.6527},{"date":"1396/07/27 04:32","price":1.6525},{"date":"1396/07/27 05:08","price":1.6522},{"date":"1396/07/27 05:32","price":1.6515},{"date":"1396/07/27 06:08","price":1.6492},{"date":"1396/07/27 06:32","price":1.648},{"date":"1396/07/27 07:00","price":1.6466},{"date":"1396/07/27 07:32","price":1.6465},{"date":"1396/07/27 08:00","price":1.6478},{"date":"1396/07/27 08:32","price":1.6481},{"date":"1396/07/27 09:00","price":1.649},{"date":"1396/07/27 09:32","price":1.6498},{"date":"1396/07/27 10:00","price":1.6538},{"date":"1396/07/27 10:32","price":1.6545},{"date":"1396/07/27 11:08","price":1.6568},{"date":"1396/07/27 11:32","price":1.6535},{"date":"1396/07/27 12:00","price":1.638},{"date":"1396/07/27 12:32","price":1.6386},{"date":"1396/07/27 13:00","price":1.6343},{"date":"1396/07/27 13:32","price":1.6386},{"date":"1396/07/27 14:00","price":1.6347},{"date":"1396/07/27 14:32","price":1.6365},{"date":"1396/07/27 15:00","price":1.6324},{"date":"1396/07/27 15:32","price":1.634},{"date":"1396/07/27 16:00","price":1.6277},{"date":"1396/07/27 16:32","price":1.6313},{"date":"1396/07/27 17:00","price":1.6377},{"date":"1396/07/27 17:32","price":1.6361},{"date":"1396/07/27 18:00","price":1.6442},{"date":"1396/07/27 18:32","price":1.6463},{"date":"1396/07/27 19:00","price":1.6417},{"date":"1396/07/27 19:32","price":1.644},{"date":"1396/07/27 20:00","price":1.6374},{"date":"1396/07/27 20:32","price":1.6385},{"date":"1396/07/27 21:00","price":1.6403},{"date":"1396/07/27 21:32","price":1.6427},{"date":"1396/07/27 22:00","price":1.6447},{"date":"1396/07/27 22:32","price":1.6399},{"date":"1396/07/27 23:00","price":1.64},{"date":"1396/07/27 23:32","price":1.6411}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398