پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7695
بیشترین: 
1.8124
قیمت نفت کوره امروز 27 مهر 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 27 مهر 1396 , 1.7766 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/27 00:00","price":1.8079},{"date":"1396/07/27 00:32","price":1.8051},{"date":"1396/07/27 01:00","price":1.8049},{"date":"1396/07/27 03:00","price":1.8124},{"date":"1396/07/27 03:32","price":1.8112},{"date":"1396/07/27 04:32","price":1.8115},{"date":"1396/07/27 05:08","price":1.8111},{"date":"1396/07/27 05:32","price":1.8108},{"date":"1396/07/27 06:08","price":1.8099},{"date":"1396/07/27 06:32","price":1.8077},{"date":"1396/07/27 07:00","price":1.8062},{"date":"1396/07/27 07:32","price":1.8068},{"date":"1396/07/27 08:00","price":1.8083},{"date":"1396/07/27 08:32","price":1.8085},{"date":"1396/07/27 09:00","price":1.8087},{"date":"1396/07/27 09:32","price":1.8085},{"date":"1396/07/27 10:00","price":1.8076},{"date":"1396/07/27 10:32","price":1.807},{"date":"1396/07/27 11:08","price":1.8053},{"date":"1396/07/27 11:32","price":1.8041},{"date":"1396/07/27 12:00","price":1.7872},{"date":"1396/07/27 12:32","price":1.7878},{"date":"1396/07/27 13:00","price":1.7849},{"date":"1396/07/27 13:32","price":1.7861},{"date":"1396/07/27 14:00","price":1.7809},{"date":"1396/07/27 14:32","price":1.7837},{"date":"1396/07/27 15:00","price":1.7765},{"date":"1396/07/27 15:32","price":1.7773},{"date":"1396/07/27 16:00","price":1.7695},{"date":"1396/07/27 16:32","price":1.7733},{"date":"1396/07/27 17:00","price":1.7771},{"date":"1396/07/27 17:32","price":1.7753},{"date":"1396/07/27 18:00","price":1.7807},{"date":"1396/07/27 18:32","price":1.7828},{"date":"1396/07/27 19:00","price":1.7807},{"date":"1396/07/27 19:32","price":1.7789},{"date":"1396/07/27 20:00","price":1.7721},{"date":"1396/07/27 20:32","price":1.7732},{"date":"1396/07/27 21:00","price":1.7737},{"date":"1396/07/27 21:32","price":1.7751},{"date":"1396/07/27 22:00","price":1.7764},{"date":"1396/07/27 22:32","price":1.7763},{"date":"1396/07/27 23:00","price":1.7769},{"date":"1396/07/27 23:32","price":1.7766}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398