کمترین: 
7.42
بیشترین: 
7.42
قیمت ذغال سنگ امروز 26 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 26 مهر 1396 , 7.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 16:32","price":7.42}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1398