کمترین: 
1307000
بیشترین: 
1307000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 26 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 26 مهر 1396 , 1307000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 14:36","price":1307000}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398