کمترین: 
638
بیشترین: 
638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 26 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 26 مهر 1396 , 638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 13:10","price":638}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398