کمترین: 
656000
بیشترین: 
656000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 26 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 26 مهر 1396 , 656000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 13:06","price":656000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398