کمترین: 
1730
بیشترین: 
1730
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لاری گرجستان مورخ 26 مهر 1396
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 26 مهر 1396 , 1730 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 12:20","price":1730}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398