کمترین: 
2378
بیشترین: 
2385
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 26 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 مهر 1396 , 2385 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 12:00","price":2380},{"date":"1396/07/26 13:00","price":2378},{"date":"1396/07/26 13:40","price":2385}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398