قیمت فرانک سوئیس مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
4173
بیشترین: 
4178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 26 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 مهر 1396 , 4178 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 11:50","price":4173},{"date":"1396/07/26 12:10","price":4177},{"date":"1396/07/26 13:20","price":4175},{"date":"1396/07/26 14:10","price":4178}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397