قیمت کرون دانمارک مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
633
بیشترین: 
634
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 26 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 26 مهر 1396 , 634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:40","price":633},{"date":"1396/07/26 14:10","price":634}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397