کمترین: 
3260
بیشترین: 
3263
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا مورخ 26 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 26 مهر 1396 , 3261 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:10","price":3263},{"date":"1396/07/26 12:10","price":3260},{"date":"1396/07/26 12:30","price":3261},{"date":"1396/07/26 13:00","price":3260},{"date":"1396/07/26 14:20","price":3261}
بروزرسانی در تاریخ 02 اردیبهشت 1398