کمترین: 
3284
بیشترین: 
3296
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 26 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 26 مهر 1396 , 3289 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:10","price":3289},{"date":"1396/07/26 11:10","price":3291},{"date":"1396/07/26 11:50","price":3293},{"date":"1396/07/26 12:10","price":3296},{"date":"1396/07/26 12:30","price":3295},{"date":"1396/07/26 12:50","price":3293},{"date":"1396/07/26 13:50","price":3291},{"date":"1396/07/26 14:10","price":3288},{"date":"1396/07/26 14:20","price":3285},{"date":"1396/07/26 15:40","price":3284},{"date":"1396/07/26 16:00","price":3286},{"date":"1396/07/26 16:20","price":3289}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398