قیمت لیر ترکیه مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
1124
بیشترین: 
1128
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه مورخ 26 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 26 مهر 1396 , 1124 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:10","price":1128},{"date":"1396/07/26 13:00","price":1126},{"date":"1396/07/26 14:10","price":1125},{"date":"1396/07/26 16:20","price":1124}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397