پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
163297
بیشترین: 
164590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 26 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 26 مهر 1396 , 164190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:05","price":164405},{"date":"1396/07/26 11:15","price":164590},{"date":"1396/07/26 11:20","price":164405},{"date":"1396/07/26 11:40","price":164436},{"date":"1396/07/26 12:00","price":164467},{"date":"1396/07/26 12:05","price":164559},{"date":"1396/07/26 12:10","price":164467},{"date":"1396/07/26 12:20","price":164313},{"date":"1396/07/26 12:35","price":164005},{"date":"1396/07/26 12:45","price":163482},{"date":"1396/07/26 12:55","price":163297},{"date":"1396/07/26 13:00","price":163451},{"date":"1396/07/26 13:10","price":163574},{"date":"1396/07/26 13:20","price":163512},{"date":"1396/07/26 13:35","price":163543},{"date":"1396/07/26 13:40","price":163512},{"date":"1396/07/26 13:45","price":163636},{"date":"1396/07/26 13:55","price":163574},{"date":"1396/07/26 14:05","price":163543},{"date":"1396/07/26 14:15","price":163574},{"date":"1396/07/26 14:20","price":163482},{"date":"1396/07/26 14:25","price":163451},{"date":"1396/07/26 14:30","price":163605},{"date":"1396/07/26 14:35","price":163482},{"date":"1396/07/26 14:40","price":163574},{"date":"1396/07/26 14:45","price":163636},{"date":"1396/07/26 14:50","price":163605},{"date":"1396/07/26 15:00","price":163666},{"date":"1396/07/26 15:05","price":163697},{"date":"1396/07/26 15:10","price":163728},{"date":"1396/07/26 15:15","price":163666},{"date":"1396/07/26 15:20","price":163636},{"date":"1396/07/26 15:25","price":163697},{"date":"1396/07/26 15:30","price":163666},{"date":"1396/07/26 15:40","price":163589},{"date":"1396/07/26 15:45","price":163697},{"date":"1396/07/26 15:50","price":163666},{"date":"1396/07/26 15:55","price":163728},{"date":"1396/07/26 16:00","price":163697},{"date":"1396/07/26 16:05","price":163759},{"date":"1396/07/26 16:10","price":163820},{"date":"1396/07/26 16:15","price":163789},{"date":"1396/07/26 16:20","price":163820},{"date":"1396/07/26 16:25","price":163882},{"date":"1396/07/26 16:30","price":164005},{"date":"1396/07/26 16:35","price":163974},{"date":"1396/07/26 16:40","price":164036},{"date":"1396/07/26 16:45","price":163974},{"date":"1396/07/26 16:55","price":164036},{"date":"1396/07/26 17:00","price":164005},{"date":"1396/07/26 17:10","price":164159},{"date":"1396/07/26 17:15","price":164005},{"date":"1396/07/26 17:25","price":163882},{"date":"1396/07/26 17:30","price":163943},{"date":"1396/07/26 17:50","price":163913},{"date":"1396/07/26 17:55","price":163943},{"date":"1396/07/26 18:00","price":163913},{"date":"1396/07/26 18:05","price":163943},{"date":"1396/07/26 18:15","price":163974},{"date":"1396/07/26 18:20","price":163943},{"date":"1396/07/26 18:25","price":163974},{"date":"1396/07/26 18:30","price":163882},{"date":"1396/07/26 18:40","price":163820},{"date":"1396/07/26 18:50","price":164159},{"date":"1396/07/26 19:00","price":164097},{"date":"1396/07/26 19:05","price":164128},{"date":"1396/07/26 19:10","price":164067},{"date":"1396/07/26 19:25","price":164128},{"date":"1396/07/26 19:30","price":164159},{"date":"1396/07/26 19:35","price":164128},{"date":"1396/07/26 19:45","price":164159},{"date":"1396/07/26 19:50","price":164128},{"date":"1396/07/26 19:55","price":164159},{"date":"1396/07/26 20:10","price":164251},{"date":"1396/07/26 20:20","price":164220},{"date":"1396/07/26 20:35","price":164190},{"date":"1396/07/26 20:40","price":164220},{"date":"1396/07/26 20:45","price":164159},{"date":"1396/07/26 20:55","price":164128},{"date":"1396/07/26 21:00","price":164190},{"date":"1396/07/26 21:05","price":164159},{"date":"1396/07/26 21:10","price":164220},{"date":"1396/07/26 21:35","price":164190}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398