پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
122474
بیشترین: 
123443
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 26 مهر 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 26 مهر 1396 , 123143 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 10:05","price":123305},{"date":"1396/07/26 11:15","price":123443},{"date":"1396/07/26 11:20","price":123305},{"date":"1396/07/26 11:40","price":123328},{"date":"1396/07/26 12:00","price":123351},{"date":"1396/07/26 12:05","price":123420},{"date":"1396/07/26 12:10","price":123351},{"date":"1396/07/26 12:20","price":123236},{"date":"1396/07/26 12:35","price":123005},{"date":"1396/07/26 12:45","price":122612},{"date":"1396/07/26 12:55","price":122474},{"date":"1396/07/26 13:00","price":122589},{"date":"1396/07/26 13:10","price":122682},{"date":"1396/07/26 13:20","price":122635},{"date":"1396/07/26 13:35","price":122659},{"date":"1396/07/26 13:40","price":122635},{"date":"1396/07/26 13:45","price":122728},{"date":"1396/07/26 13:55","price":122682},{"date":"1396/07/26 14:05","price":122659},{"date":"1396/07/26 14:15","price":122682},{"date":"1396/07/26 14:20","price":122612},{"date":"1396/07/26 14:25","price":122589},{"date":"1396/07/26 14:30","price":122705},{"date":"1396/07/26 14:35","price":122612},{"date":"1396/07/26 14:40","price":122682},{"date":"1396/07/26 14:45","price":122728},{"date":"1396/07/26 14:50","price":122705},{"date":"1396/07/26 15:00","price":122751},{"date":"1396/07/26 15:05","price":122774},{"date":"1396/07/26 15:10","price":122797},{"date":"1396/07/26 15:15","price":122751},{"date":"1396/07/26 15:20","price":122728},{"date":"1396/07/26 15:25","price":122774},{"date":"1396/07/26 15:30","price":122751},{"date":"1396/07/26 15:40","price":122693},{"date":"1396/07/26 15:45","price":122774},{"date":"1396/07/26 15:50","price":122751},{"date":"1396/07/26 15:55","price":122797},{"date":"1396/07/26 16:00","price":122774},{"date":"1396/07/26 16:05","price":122820},{"date":"1396/07/26 16:10","price":122866},{"date":"1396/07/26 16:15","price":122843},{"date":"1396/07/26 16:20","price":122866},{"date":"1396/07/26 16:25","price":122912},{"date":"1396/07/26 16:30","price":123005},{"date":"1396/07/26 16:35","price":122982},{"date":"1396/07/26 16:40","price":123028},{"date":"1396/07/26 16:45","price":122982},{"date":"1396/07/26 16:55","price":123028},{"date":"1396/07/26 17:00","price":123005},{"date":"1396/07/26 17:10","price":123120},{"date":"1396/07/26 17:15","price":123005},{"date":"1396/07/26 17:25","price":122912},{"date":"1396/07/26 17:30","price":122959},{"date":"1396/07/26 17:50","price":122936},{"date":"1396/07/26 17:55","price":122959},{"date":"1396/07/26 18:00","price":122936},{"date":"1396/07/26 18:05","price":122959},{"date":"1396/07/26 18:15","price":122982},{"date":"1396/07/26 18:20","price":122959},{"date":"1396/07/26 18:25","price":122982},{"date":"1396/07/26 18:30","price":122912},{"date":"1396/07/26 18:40","price":122866},{"date":"1396/07/26 18:50","price":123120},{"date":"1396/07/26 19:00","price":123074},{"date":"1396/07/26 19:05","price":123097},{"date":"1396/07/26 19:10","price":123051},{"date":"1396/07/26 19:25","price":123097},{"date":"1396/07/26 19:30","price":123120},{"date":"1396/07/26 19:35","price":123097},{"date":"1396/07/26 19:45","price":123120},{"date":"1396/07/26 19:50","price":123097},{"date":"1396/07/26 19:55","price":123120},{"date":"1396/07/26 20:10","price":123190},{"date":"1396/07/26 20:20","price":123166},{"date":"1396/07/26 20:35","price":123143},{"date":"1396/07/26 20:40","price":123166},{"date":"1396/07/26 20:45","price":123120},{"date":"1396/07/26 20:55","price":123097},{"date":"1396/07/26 21:00","price":123143},{"date":"1396/07/26 21:05","price":123120},{"date":"1396/07/26 21:10","price":123166},{"date":"1396/07/26 21:35","price":123143}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398