کمترین: 
2027.3
بیشترین: 
2027.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 26 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 26 مهر 1396 , 2027.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":2027.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398