کمترین: 
59.9
بیشترین: 
59.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 26 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 26 مهر 1396 , 59.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":59.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398