کمترین: 
10355.1
بیشترین: 
10355.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 26 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 26 مهر 1396 , 10355.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":10355.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398