کمترین: 
811.5
بیشترین: 
811.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 26 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 26 مهر 1396 , 811.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":811.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398