قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
439
بیشترین: 
439
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 26 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 26 مهر 1396 , 439 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":439}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397