قیمت روپیه پاکستان مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
3251.5
بیشترین: 
3251.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان مورخ 26 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 26 مهر 1396 , 3251.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":3251.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397