قیمت دینار بحرین مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
9084.7
بیشترین: 
9084.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین مورخ 26 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 26 مهر 1396 , 9084.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":9084.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397