کمترین: 
941.7
بیشترین: 
941.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 26 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 26 مهر 1396 , 941.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":941.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 خرداد 1398