قیمت کرون دانمارک مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
541.7
بیشترین: 
541.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک مورخ 26 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 26 مهر 1396 , 541.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":541.7}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397