قیمت فرانک سوئیس مورخ 26 مهر 1396

کمترین: 
3503
بیشترین: 
3503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 26 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 26 مهر 1396 , 3503 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/26 09:10","price":3503}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1397